Dap an de thi dai hoc nam 2014: Đáp án đề thi đại học A,A1,B,C,D nam 2013,2014

Đã có đáp án đề thi đại học năm 2014 của bộ GD&ĐT ... ở phía dưới.

Đáp án đề thi đại học năm 2014 sẽ được các thầy cô nổi tiếng, hiện đang giảng dạy tại các trường chuyên, trung tâm luyện thi Hà Nội giải, giảng dạy trên Tuyesinh247.com.

Đáp án đề thi đại hoc các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa thuộc các khối A, A1, B, C, D chính xác của bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật vào cuối ngày 5/7/2014 hoặc ngày 6/7/2014.

Để tiện theo dõi, các em bấm vào đây để xem: Dap an de thi khoi a nam 2014, Dap an de thi khoi a1 nam 2014, dap an de thi khoi b nam 2014, dap an de thi khoi c nam 2014, dap an de thi khoi d nam 2014.

Bấm để xem: điểm thi đại học năm 2014 của các trường ĐH, CĐ ngay bây giờ.

Đáp án đề thi Đại học

Liệt kê Đáp án đề thi Đại học các năm một cách đầy đủ, chính xác nhất của bộ GDĐT

Đáp án đề thi Đại học

Môn Toán
Đề thi đại học môn Toán Khối A năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn Toán Khối A năm 2014 (Đại học)
Đề thi đại học môn Toán khối A1 năm 2014 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2014 (Đại học)
Đề thi đại học môn toán khối B năm 2014 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2014 (Đại học)
Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2014 (Đại học)
Môn Lý
Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2014 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2014 (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2014 (Đại học) Đáp án ề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2014 (Đại học)
Môn Hóa
Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014 (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014 (Đại học)
Tiếng Anh
Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 (Đại học)
Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014 (Đại học)
Môn Sinh
Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2014 (Đại học)
Môn Văn
Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2014 (Đại học)
Đề thi đại học môn Văn khối D năm 2014 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D năm 2014 (Đại học)
Môn Sử
Đề thi đại học môn Lịch Sử khối C năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn Lịch Sử khối C năm 2014 (Đại học)
Môn Địa
Đề thi đại học môn Địa khối C năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn Địa khối C năm 2014 (Đại học)
Tiếng Nga
Đề thi đại học môn tiếng Nga khối D năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn tiếng Nga khối D năm 2014 (Đại học)
Tiếng Đức
Đề thi đại học môn tiếng Đức khối D năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn tiếng Đức khối D năm 2014 (Đại học)
Tiếng Nhật
Đề thi đại học môn tiếng Nhật khối D năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn tiếng Nhật khối D năm 2014 (Đại học)
Tiếng Pháp
Đề thi đại học môn tiếng Pháp khối D năm 2014 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Pháp khối D năm 2014 (Đại học)
Tiếng Trung
Đề thi đại học môn tiếng Trung khối D năm 2014 (Đại học) Đáp án Đề thi đại học môn tiếng Trung khối D năm 2014 (Đại học)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 sẽ có nhanh nhất trên Tuyensinh247.com Đáp án đề thi đại học năm 2014 Khối A: Toán, LÝ, Hóa cập nhật ngày 4,5/7/2014 Đáp án đề thi đại học năm 2014 Khối A1: Toán, LÝ, ANH cập nhật ngày 4,5/7/2014 Đáp án đề thi đại học năm 2014 Khối B: TOÁN, HÓA, SINH cập nhật ngày 9,10/7/2014 Đáp án đề thi đại học năm 2014 Khối C: VĂN, SỬ, ĐỊA cập nhật ngày 9,10/7/2014 Đáp án đề thi đại học năm 2014 Khối D: TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ(ANH, NGA, PHÁP, ĐỨC, TRUNG , NHẬT) cập nhật ngày 9,10/7/2014.

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC