Điểm chuẩn lớp 10 - Tỉnh An Giang - 2016

Đối với THPT chuyên: Học sinh thi tuyển theo qui chế trường chuyên. Học sinh qua hai vòng: sơ tuyển và thi tuyển. Những học sinh có điểm đạt vòng sơ tuyển mới được dự thi tuyển

Đối với một số trường THPT công lập tổ chức thi tuyển: Học sinh không thuộc diện tuyển thẳng phải thi tuyển. Học sinh dự thi tại hội đồng coi thi đặt tại trường THPT nơi đăng ký nguyện vọng 1.

Điểm chuẩn lớp 10 An Giang năm 2016 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 An Giang năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức An Giang năm 2016

Tỉnh: An Giang - 2016

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 Thực hành sư phạm 24.75 25.5
2 Long Xuyên 30.5 31
3 Nguyễn Hiền 22 24.25
4 Nguyễn Công Trứ 17 18.25
5 Mỹ Hòa Hưng 29.5 37
6 Vọng Thê 28 28.5
7 Nguyễn Văn Thoại 28 31
8 Vĩnh Trạch 31 31.5
9 Nguyễn Khuyến 12.75 13
10 Nguyễn Bỉnh Khiêm 19.5 20
11 Cần Đăng 31 35
12 Vĩnh Bình 29.5 30.5
13 Trần Văn Thành 13.5 14
14 Thạch Mỹ Tây 31 31.5
15 Châu Phú 33 34
16 Bình Long 28 32.5
17 Bình Mỹ 27 27.5
18 Thủ Khoa Nghĩa 24 25
19 Võ Thị Sáu 16 17
20 Tịnh Biên 31 33

Đăng ký nhận điểm chuẩn chính thức An Giang năm 2016!

Soạn tin:DC(cách) ANGIANG (cách) TenTruong gửi 8712

Ví dụ: Muốn nhận điểm chuẩn trường THPT Trưng vương soạn DC ANGIANG trungvuong gửi 8712

>>>>> Học chắc lớp 9 - Luyện thi vào lớp 10 2017 bám sát cấu trúc Sở GD bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Sở GD-ĐT An Giang công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017

Trường Đại học quốc gia