Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An 2015,2016, Xem diem chuan Dai hoc Kinh Te Nghe An nam 2015,2016

Điểm chuẩn vào trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Nghệ An năm 2016

 

Điểm chuẩn vào trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Nghệ An năm 2016 dự kiến sẽ được công bố vào trước ngày 14/8/2016.

 

Xem mã ngành của trường Đại học Kinh Tế Nghệ An

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2015,2016

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2015

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại học Kinh Tế Nghệ An - 2015

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310101 Kinh tế A00, A01, D (các thứ tiếng) 15
2 C850103 Quản lý đất đai A00, A01, B 12
3 C620201 Lâm nghiệp A00, A01, B 12
4 C620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B 12
5 C620105 Chăn nuôi A00, A01, B 12
6 C340301 Kế toán A00, A01, D (các thứ tiếng) 12
7 C340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D (các thứ tiếng) 12
8 C340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D (các thứ tiếng) 12
9 D340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D (các thứ tiếng) 15
10 D340301 Kế toán A00, A01, D (các thứ tiếng) 15
11 D340301_LT Kế toán liên thông lên ĐH A00, A01, D (các thứ tiếng) 15
12 D620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B 15
13 D620201 Lâm nghiệp A00, A01, B 15
14 D640101 Thú y A00, A01, B 15
15 D850103 Quản lý đất đai A00, A01, B 15

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2015,2016

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2015,2016
418 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2015,2016

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2015,2016. Xem diem chuan truong Dai hoc Kinh Te Nghe An 2015,2016 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com