Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên 2014 , Xem diem chuan Dai Hoc Kinh Te  & Quan Tri Kinh Doanh – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2013-2014

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 đang được cập nhập. ( Tham khảo chi tiết điểm chuẩn tại bảng dưới đây ).

Để nhận điểm chuẩn Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất

Soạn tin:DCL(dấu cách) DTK (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ:  Mã ngành bạn dự thi: D310101

Soạn tin:DCL DTE D310101 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên

Xem ngay: Điểm thi Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Kết quả, Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2013

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2013

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310101 Kinh tế: Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Thương Mại Quốc tế A,a1 13
2 D310101 Kinh tế: Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Thương Mại Quốc tế D1 13.5
3 D340101 Quản trị Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại A,A1 13
4 D340101 Quản trị Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại D1 13.5
5 D340115 Marketing: Quản trị Marketing A,A1 13
6 D340115 Marketing: Quản trị Marketing D1 13.5
7 D340103 Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành: Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn A,A1 13
8 D340103 Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành: Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn D1 13.5
9 D340301 Kế toán: Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp A 15
10 D340301 Kế toán: Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp A1 13
11 D340301 Kế toán: Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp D1 13.5
12 D340201 Tài chính - Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng A 13
13 D340201 Tài chính - Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng A,A1 13
14 D340201 Tài chính - Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng D1 13.5
15 D380107 Luật kinh tế A,A1 13
16 D380107 Luật kinh tế D1 13.5

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:DCL(cách) DTE (cach) MaNganh gửi 8712

Ví dụ: DCL DTE D12345 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2014

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2014
26 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te  & Quan Tri Kinh Doanh – Dai Hoc Thai Nguyen 2014 nhanh nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com