Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 2015 , Xem diem chuan Dai hoc Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi nam 2014-2015

Điểm chuẩn vào trường đại học Tài Nguyên và môi trường HN năm 2015 

 Năm 2014, điểm chuẩn vào các ngành thuộc trường Đại Học Tài Nguyên và Môi trường HN có mức điểm khá cao như ở khối A, A1: 20 điểm- ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường

Khối A1:19 điểm Ngành-Quản lý đất đai, Kế toán.

Tham khảo điểm chuẩn tất cả các ngành năm trước phía dưới

Để nhận điểm chuẩn đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2015

Soạn tin:DCL(dấu cách) DMT (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: Mã ngành bạn dự thi: D440221

Soạn tin:DCL DMT D440221 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Kết quả, Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2015

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2015 nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D440288 Khí tượng thủy văn biền A 18
2 D340301 Kế toán A 18
3 D480201 Công nghệ thông tin A 19
4 D440298 Biến đổi khí hậu & PTBV A 18
5 D850199 Quản lý biển A 18
6 D520501 Kỳ thuật địa chất A 18
7 D850103 Quản lý đất đai A 18.5
8 D520503 Kỹ thuật Trắc địa bản đồ A 18
9 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A 20
10 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 20
11 D440224 Thủy văn A 18
12 D440221 Khí tượng học A 18
13 D480201 Công nghệ thông tin A1 19.5
14 D440288 Khí tượng thủy văn biền A1 18.5
15 D340301 Kế toán A1 19
16 D440298 Biến đổi khí hậu & PTBV A1 18.5
17 D850199 Quản lý biển A1 18.5
18 D520501 Kỳ thuật địa chất A1 18.5
19 D850103 Quản lý đất đai A1 19
20 D520503 Kỹ thuật Trắc địa bản đồ A1 18.5
21 D440224 Thủy văn A1 18.5
22 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A1 20
23 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A1 20
24 D440221 Khí tượng học A1 18.5
25 D440298 Biến đổi khí hậu & PTBV B 19.5
26 D440288 Khí tượng thủy văn biền B 19.5
27 D850199 Quản lý biển B 19.5
28 D520501 Kỳ thuật địa chất B 19.5
29 D850103 Quản lý đất đai B 20
30 D520503 Kỹ thuật Trắc địa bản đồ B 19.5
31 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 21
32 D440224 Thủy văn B 19.5
33 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường B 21
34 D440221 Khí tượng học B 19.5
35 D440288 Khí tượng thủy văn biền D1 18
36 D340301 Kế toán D1 18.5
37 D850199 Quản lý biển D1 18
38 D520501 Kỳ thuật địa chất D1 18
39 D850103 Quản lý đất đai D1 18.5
40 D440224 Thủy văn D1 18
41 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường D1 20
42 D440221 Khí tượng học D1 18
43 D480201 Công nghệ thông tin D1 19
44 D440298 Biến đổi khí hậu & PTBV D1 18
45 C440221 Khí tượng học A1 10 Hệ Cao Đẳng
46 C440224 Thủy văn A1 10 Hệ Cao Đẳng
47 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A1 10 Hệ Cao Đẳng
48 C515902 Công nghệ kỹ thuật trăc địa A1 10 Hệ Cao Đẳng
49 C850103 Quản lý đất đai A1 10 Hệ Cao Đẳng
50 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chât A1 10 Hệ Cao Đẳng
51 C340301 Kế toán A1 10 Hệ Cao Đẳng
52 C340101 Quản trị kinh doanh A1 10 Hệ Cao Đẳng
53 C340201 Tài chính - Ngân hàng A1 10 Hệ Cao Đẳng
54 C480201 Công nghệ thông tin A1 10 Hệ Cao Đẳng
55 C480202 Tin học ứng dụng A 10 Hệ Cao Đẳng
56 C440221 Khí tượng học D1, 2, 3, 4 ,5 ,6 10 Hệ Cao Đẳng
57 C440224 Thủy văn D1, 2, 3, 4 ,5 ,6 10 Hệ Cao Đẳng
58 C850103 Quản lý đất đai D1, 2, 3, 4 ,5 ,6 1 Hệ Cao Đẳng
59 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chât D1, 2, 3, 4 ,5 ,6 10 Hệ Cao Đẳng
60 C340301 Kế toán D1, 2, 3, 4 ,5 ,6 10 Hệ Cao Đẳng
61 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1, 2, 3, 4 ,5 ,6 10 Hệ Cao Đẳng
62 C480201 Công nghệ thông tin D1, 2, 3, 4 ,5 ,6 10 Hệ Cao Đẳng
63 C480202 Tin học ứng dụng D1, 2, 3, 4 ,5 ,6 10 Hệ Cao Đẳng
64 C440221 Khí tượng học B 11 Hệ Cao Đẳng
65 C440224 Thủy văn B 11 Hệ Cao Đẳng
66 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 Hệ Cao Đẳng
67 C515902 Công nghệ kỹ thuật trăc địa B 11 Hệ Cao Đẳng
68 C510405 Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước B 11 Hệ Cao Đẳng
69 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chât B 11 Hệ Cao Đẳng
70 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 16.5 Hệ liên thông
71 D520503 Kỳ thuật trắc địa bản đồ B 16.5 Hệ liên thông
72 D850101 Quản lý tài nguyên môi trường B 16.5 Hệ liên thông
73 D850103 Quản lý đất đai B 16.5 Hệ liên thông
74 D340301 Kế toán D1 15.5 Hệ liên thông
75 D440221 Khí tượng học D1 15.5 Hệ liên thông
76 D480201 Công nghệ thông tin D1 15.5 Hệ liên thông
77 D440224 Thủy văn D1 15.5 Hệ liên thông
78 D850101 Quản lý tài nguyên môi trường D1 15.5 Hệ liên thông
79 D850103 Quản lý đất đai D1 15.5 Hệ liên thông
80 D340301 Kế toán A 15 Hệ liên thông
81 D480201 Công nghệ thông tin A 15.5 Hệ liên thông
82 D440224 Thủy văn A 15.5 Hệ liên thông
83 D440221 Khí tượng học A 15.5 Hệ liên thông
84 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 15.5 Hệ liên thông
85 D520503 Kỳ thuật trắc địa bản đồ A 15.5 Hệ liên thông
86 D850101 Quản lý tài nguyên môi trường A 15.5 Hệ liên thông
87 D850103 Quản lý đất đai A 15.5 Hệ liên thông
88 D480201 Công nghệ thông tin A1 16 Hệ liên thông
89 D340301 Kế toán A1 16 Hệ liên thông
90 D440224 Thủy văn A1 16 Hệ liên thông
91 D440221 Khí tượng học A1 16 Hệ liên thông
92 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A1 16 Hệ liên thông
93 D520503 Kỳ thuật trắc địa bản đồ A1 16 Hệ liên thông
94 D850101 Quản lý tài nguyên môi trường A1 16 Hệ liên thông
95 D850103 Quản lý đất đai A1 16 Hệ liên thông
96 D440221 Khí tượng học B 16.5 Hệ liên thông
97 D440224 Thủy văn B 16.5 Hệ liên thông

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2015 !

Soạn tin:DCL(cách) DMT (cach) MaNganh gửi 8712

Ví dụ: DCL DMT D12345 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2015

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2015
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2015

quang cao diem thi 2

Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2015. Xem diem chuan truong Dai hoc Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi 2015 nhanh nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com