Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân 2014 , Xem diem chuan Hoc Vien An Ninh Nhan Dan nam 2013-2014

Chiều tối ngày 12/8/2013 trường chính thức công bố điểm chuẩn đại học vào trường năm 2013. Điểm chuẩn năm 2014 đang cập nhật

Để nhận điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2014 sớm nhất

Soạn tin:DCL(dấu cách) ANH (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ:  Mã ngành bạn dự thi: D860102

Soạn tin:DCL ANh D860102 gửi 8712

Ngành Nghiệp vụ An ninh: Khối A: Nam – 25,5 điểm, Nữ – 27,0 điểm. Khối A1: Nam – 22,0 điểm, Nữ - 26,0 điểm. Khối C: Nam - 22,0 điểm, Nữ - 26,5 điểm. Khối D1: Nam - 21,5 điểm, Nữ - 24,5 điểm. 

Ngành Luật:   Khối A: Nam – 24,5 điểm, Nữ – 26,0 điểm. Khối C: Nam - 23,0 điểm, Nữ – 25,5 điểm. Khối D1: Nam - 22,5 điểm, Nữ - 26,0 điểm. 

Ngành Công nghệ thông tin: Khối A: Nam – 25,5 điểm, Nữ – 26,5 điểm. Khối A1: Nam - 21,5 điểm, Nữ - 25,0 điểm. 

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước:  Khối C: Nam - 23,0 điểm, Nữ - 27,0 điểm. Khối D1: Nam - 22,0 điểm, Nữ - 26,0 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh: Khối D1: Nam – 23,5 điểm, Nữ - 33,0 điểm. 

Ngôn ngữ Trung: Khối D1: Nam - 25,0 điểm, Nữ - 30,0 điểm.


Xem mã ngành của trường Học Viện An Ninh Nhân Dân

Xem ngay: Điểm thi Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2014

Kết quả, Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2014

Tra cứu điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2014 nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2013

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Học Viện An Ninh Nhân Dân

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860102 Điều tra trinh sát A(nam) 25
2 D860102 Điều tra trinh sát A1(nam) 22
3 D860102 Điều tra trinh sát C(nam) 22
4 D860102 Điều tra trinh sát D1(nam) 21.5
5 D860102 Điều tra trinh sát A(nữ) 27
6 D860102 Điều tra trinh sát A1(nữ) 26
7 D860102 Điều tra trinh sát C(nữ) 26.5
8 D860102 Điều tra trinh sát D1(nữ) 24.5
9 D860104 Điều tra hình sự A(nam) 25
10 D860104 Điều tra hình sự A1(nam) 22
11 D860104 Điều tra hình sự C(nam) 22
12 D860104 Điều tra hình sự D1(nam) 21.5
13 D860104 Điều tra hình sự A(nữ) 27
14 D860104 Điều tra hình sự A1(nữ) 26
15 D860104 Điều tra hình sự C(nữ) 26.5
16 D860104 Điều tra hình sự D1(nữ) 24.5
17 D220201 Ngôn ngữ Anh D1(nam) 23.5
18 D220201 Ngôn ngữ Anh D1(nữ) 33
19 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1(nam) 25
20 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1(nữ) 30
21 D310202 Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước C(nam) 23
22 D310202 Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước D1(nam) 22
23 D310202 Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước C(nữ) 27
24 D310202 Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước D1(nữ) 26
25 D480201 Công nghệ thông tin A(nam) 25.5
26 D480201 Công nghệ thông tin A1(nam) 21.5
27 D480201 Công nghệ thông tin A(nữ) 26.5
28 D480201 Công nghệ thông tin A1(nữ) 25
29 D380101 Luật A(nam) 24.5
30 D380101 Luật C(nam) 23
31 D380101 Luật D1(nam) 22.5
32 D380101 Luật A(nữ) 26
33 D380101 Luật C(nữ) 25.5
34 D380101 Luật D1(nữ) 26

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:DCL(cách) ANH (cach) MaNganh gửi 8712

Ví dụ: DCL ANH D12345 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Học Viện An Ninh Nhân Dân

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2014

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2014
33 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2014. Xem diem chuan truong Hoc Vien An Ninh Nhan Dan 2014 nhanh nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com