Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 2015 , Xem diem chuan Hoc Vien Bao Chi – Tuyen Truyen nam 2014-2015

Điểm chuẩn vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015 

Năm 2014, điểm chuẩn vào các ngành thuộc trường Học Viện Báo Trí Và Tuyên Truyền có mức điểm khá cao như ở khối D1: 27.5 điểm ngành Ngôn ngữ Anh

Khối C: 23 điểm- ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng

Tham khảo điểm chuẩn tất cả các ngành năm trước phía dưới

Để nhận điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015 sớm nhất

Soạn tin:DCL(dấu cách) HBT (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ:  Mã ngành bạn dự thi: D760101

Soạn tin:DCL HBT D760101 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Kết quả, Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2015

Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2015 nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2014

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310201 Quản lý văn hóa – tư tưởng C,D1 17.5
2 D310201 Chính trị học phát triển C 19.5
3 D310201 Chính trị học phát triển D1 17.5
4 D310201 Quản lý xã hội C,D1 17.5
5 D310201 Tư tưởng Hồ Chí Minh C,D1 17.5
6 D310201 Giáo dục lý luận chính trị C,D1 17.5
7 D310201 Văn hóa phát triển C,D1 17.5
8 D310201 Chính sách công C,D1 17.5
9 D310201 Khoa học quản lý nhà nước C,D1 17.5
10 D320101 Báo in C 21.5
11 D320101 Báo in D1 20
12 D320101 Báo ảnh C 21
13 D320101 Báo ảnh D1 20
14 D320101 Báo phát thanh C,D1 21.5
15 D320101 Báo truyền hình C 23
16 D320101 Báo truyền hình D1 21.5
17 D320101 Quay phim truyền hình C 20
18 D320101 Quay phim truyền hình D1 17.5
19 D320101 Báo mạng điện tử C 22.5
20 D320101 Báo mạng điện tử D1 20
21 D320101 Báo chí đa phương tiện C 22.5
22 D320101 Báo chí đa phương tiện D1 21.5
23 D320401 Xuất bản C 0
24 D320401 Xuất bản D1 18.5
25 D310301 Xã hội học C,D1 19.5
26 D310206 Thông tin đối ngoại C,D1 20
27 D310206 Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế C,D1 21
28 D760101 Công tác xã hội C,D1 18
29 D360708 Quan hệ công chúng C 23
30 D360708 Quan hệ công chúng D1 22
31 D320110 Quảng cáo C 23
32 D320110 Quảng cáo D1 21.5
33 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 27.5 Tiếng Anh nhân 2
34 D220301 Triết học Mác – Lênin D1 17.5
35 D220301 Chủ nghĩa xã hội khoa học C,D1 17.5
36 D220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C 18
37 D310101 Quản lý kinh tế D1 19.5
38 D310101 Quản lý kinh tế C 22
39 D310101 Kinh tế chính trị Mác - Lênin C,D1 17.5
40 D220301 Triết học Mác – Lênin C 18
41 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước C,D1 18.5

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2015 !

Soạn tin:DCL(cách) HBT (cach) MaNganh gửi 8712

Ví dụ: DCL HBT D12345 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2015

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2015
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2015

quang cao diem thi 2

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2015. Xem diem chuan truong Hoc Vien Bao Chi – Tuyen Truyen 2015 nhanh nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com