Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 2014 , Xem diem chuan Hoc Vien Bao Chi – Tuyen Truyen nam 2013-2014

Điểm chuẩn trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2014 đang được cập nhập. (Đã công bố điểm thi ngày 23/7/2014)

Tham khảo điểm chuẩn các năm ở phía dưới.

Để nhận điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2014 sớm nhất

Soạn tin:DCL(dấu cách) HBT (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ:  Mã ngành bạn dự thi: D760101

Soạn tin:DCL HBT D760101 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Xem ngay: Điểm thi Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2014

Kết quả, Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2013

Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2014 nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2013

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D220301 Chuyên ngành TRIẾT MÁC LÊNIN C (524) 16.5
2 D220301 Chuyên ngành TRIẾT MÁC LÊNIN D1 (524) 17
3 D220301 Chuyên ngành CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC C, D1 (525) 16.5
4 D310101 Chuyên ngành KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN C, D1 (526) 16.5
5 D310101 Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ C (527) 18
6 D310101 Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ D1 (527) 19
7 D220310 LỊCH SỬ ĐẢNG C 17
8 D310202 XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC C 21
9 D310202 XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC D1 18.5
10 D310201 Chuyên ngành QUẢN LÝ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG C (530) 18
11 D310201 Chuyên ngành QUẢN LÝ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG D1 (530) 17
12 D310201 Chuyên ngành CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN C, D1 (531) 17
13 D310201 Chuyên ngành QUẢN LÝ XÃ HỘI C (532) 20.5
14 D310201 Chuyên ngành QUẢN LÝ XÃ HỘI D1 (532) 17
15 D310201 Chuyên ngành TƯ TƯỞNG HCM C (533) 16.5
16 D310201 Chuyên ngành TƯ TƯỞNG HCM D1 (533) 17
17 D310201 Chuyên ngành GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ C (534) 17.5
18 D310201 GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ D1 (534) 17
19 D310201 VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN C (535) 20
20 D310201 VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN D1 (535) 18.5
21 D310201 CHÍNH SÁCH CÔNG C, D1 (536) 17
22 D310201 Chuyên ngành KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC C (537) 20.5
23 D310201 Chuyên ngành KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC D1 (537) 18
24 D320101 Chuyên ngành BÁO IN C (602) 21.5
25 D320101 Chuyên ngành BÁO IN D1 (602) 21
26 D320101 Chuyên ngành BÁO ẢNH C (603) 20.5
27 D320101 Chuyên ngành BÁO ẢNH D1 (603) 19
28 D320101 Chuyên ngành BÁO PHÁT THANH C (604) 21
29 D320101 Chuyên ngành BÁO PHÁT THANH D1 (604) 17
30 D320101 Chuyên ngành BÁO TRUYỀN HÌNH C (605) 23
31 D320101 Chuyên ngành BÁO TRUYỀN HÌNH D1 (605) 21.5
32 D320101 Chuyên ngành QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH C (606) 19
33 D320101 Chuyên ngành QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH D1 (606) 17.5
34 D320101 Chuyên ngành BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ C (607) 21.5
35 D320101 Chuyên ngành BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ D1 (607) 22
36 D320101 Chuyên ngành BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN C (608) 20
37 D320101 Chuyên ngành BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN D1 (608) 19.5
38 D320401 XUẤT BẢN C 20.5
39 D320401 XUẤT BẢN D1 19.5
40 D310301 XÃ HỘI HỌC C 17
41 D310301 XÃ HỘI HỌC D1 17.5
42 D310206 Chuyên ngành THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI C (610) 22
43 D310206 Chuyên ngành THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI D1 (610) 21
44 D310206 Chuyên ngành QUAN HỆ CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ C, D1 (611) 20
45 D760101 CÔNG TÁC XÁ HỘI C 22
46 D760101 CÔNG TÁC XÁ HỘI D1 20.5
47 D360708 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG C, D1 22
48 D320110 QUẢNG CÁO C, D1 17.5
49 D220201 NGÔN NGỮ ANH D1 18

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:DCL(cách) HBT (cach) MaNganh gửi 8712

Ví dụ: DCL HBT D12345 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2014

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2014
17 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2014. Xem diem chuan truong Hoc Vien Bao Chi – Tuyen Truyen 2014 nhanh nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com