Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 2017,2016, Xem diem chuan Hoc Vien Bao Chi – Tuyen Truyen nam 2017,2016

Điểm chuẩn vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016

Điểm chuẩn vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016 dự kiến sẽ được công bố trước ngày 14/8/2016.

Năm 2015, điểm trúng tuyển các ngành của trường Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền. Trong đó ngàng cao nhất đạt 29,5 điểm là  Thông tin đối ngoại và ngành Quan hệ công chúng. Các em tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển của tất cả các ngành năm 2015 ở phía dưới.

Xem mã ngành của trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2017

Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2017 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2016

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - 2016

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220301 Triết học Mác-Lênin VTD 19
2 52220301 Triết học Mác-Lênin VTA 17.5
3 52220301 Triết học Mác-Lênin VTS 17.5
4 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học VTD 18
5 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học VTA 17.5
6 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học VTS 17.5
7 526 Kinh tế chính trị VTD 21
8 526 Kinh tế chính trị VTA 19
9 526 Kinh tế chính trị VTS 19.5
10 527 Quản lý kinh tế VTD 22.75
11 527 Quản lý kinh tế VTA 21.25
12 527 Quản lý kinh tế VTS 21.25
13 52220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VST 18.5
14 52220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VSA 18.5
15 52220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VSD 23.5
16 52310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước VTD 21.25
17 52310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước VTA 20.5
18 52310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước VTS 20
19 530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTD 20
20 530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTA 18.5
21 530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTS 19
22 531 Chính trị phát triển VTD 19.5
23 531 Chính trị phát triển VTA 18.5
24 531 Chính trị phát triển VTS 19
25 532 Quản lý xã hội VTD 21
26 532 Quản lý xã hội VTA 20.5
27 532 Quản lý xã hội VTS 20.25
28 533 Tư tưởng Hồ Chí Minh VTD 18.5
29 533 Tư tưởng Hồ Chí Minh VTA 17.5
30 533 Tư tưởng Hồ Chí Minh VTS 17.5
31 535 Văn hóa phát triển VTD 20.5
32 535 Văn hóa phát triển VTA 19.5
33 535 Văn hóa phát triển VTS 19.5
34 536 Chính sách công VTD 19.75
35 536 Chính sách công VTA 19
36 536 Chính sách công VTS 19
37 537 Khoa học quản lý nhà nước VTD 21
38 537 Khoa học quản lý nhà nước VTA 19.75
39 537 Khoa học quản lý nhà nước VTS 20
40 52320401 Xuất bản VTD 22.75
41 52320401 Xuất bản VTA 22
42 52320401 Xuất bản VTS 22
43 52310301 Xã hội học VTD 22
44 52310301 Xã hội học VTA 20.75
45 52310301 Xã hội học VTS 20.5
46 52760101 Công tác xã hội VTD 22
47 52760101 Công tác xã hội VTA 22
48 52760101 Công tác xã hội VTS 21.5
49 610 Quan hệ quốc tế AVD 29.5
50 610 Quan hệ quốc tế AVT 29.25
51 610 Quan hệ quốc tế AVS 29.25
52 52360708 Quan hệ công chúng AVD 30.5
53 52360708 Quan hệ công chúng AVT 30
54 52360708 Quan hệ công chúng AVS 30.5
55 52320110 Quảng cáo AVT 28.5
56 52320110 Quảng cáo AVD 28.5
57 52320110 Quảng cáo AVS 28.5
58 52220201 Ngôn ngữ Anh AVD 29
59 52220201 Ngôn ngữ Anh AVT 29.5
60 52220201 Ngôn ngữ Anh AVS 29
61 602 Báo chí VNKS 21.5
62 602 Báo chí VNKA 19.5
63 602 Báo chí VNKT 21
64 606 Quay phim truyền hình VNKS 19
65 606 Quay phim truyền hình VNKA 19
66 606 Quay phim truyền hình VNKT 19
67 607 Ảnh báo chí VNKS 20
68 607 Ảnh báo chí VNKA 19
69 607 Ảnh báo chí VNKT 20

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2017

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2017
273 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2017, 2016. Xem diem chuan truong Hoc Vien Bao Chi – Tuyen Truyen 2017 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia