Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 2015 , Xem diem chuan Hoc Vien Bao Chi – Tuyen Truyen nam 2015

Điểm chuẩn vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 chi tiết phía dưới.

Để nhận điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015 

Soạn tin:DCL(dấu cách) HBT (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ:  Mã ngành bạn xét tuyển: D760101

Soạn tin:DCL HBT D760101 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Kết quả, Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2015

Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2015 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2015

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - 2015

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D360708 Quan hệ công chúng AVD 29.5
2 611 Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế AVL 29
3 611 Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế AVT 29
4 611 Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế AVD 29
5 610 Thông tin đối ngoại AVL 29
6 610 Thông tin đối ngoại AVT 29
7 610 Thông tin đối ngoại AVD 29.5
8 D760101 Công tác xã hội VTL 20
9 D760101 Công tác xã hội VTA 20.5
10 D760101 Công tác xã hội VTD 21.25
11 D310301 Xã hội học VTL 20.75
12 D310301 Xã hội học VTA 20.75
13 D310301 Xã hội học VTD 20.75
14 D320401 Xuất bản VTL 21
15 D320401 Xuất bản VTD 21.75
16 D320401 Xuất bản VTA 21
17 537 Khoa học quản lý nhà nước VTL 18
18 537 Khoa học quản lý nhà nước VTA 18
19 537 Khoa học quản lý nhà nước VTD 19.5
20 536 Chinh sách công VTL 18
21 536 Chinh sách công VTA 18
22 536 Chinh sách công VTD 18
23 535 Văn hóa phát triển VTL 18
24 535 Văn hóa phát triển VTA 17.5
25 535 Văn hóa phát triển VTD 18
26 533 Tư tưởng Hồ Chi Minh VTL 18
27 533 Tư tưởng Hồ Chi Minh VTA 17.5
28 533 Tư tưởng Hồ Chi Minh VTD 18
29 532 Quan lý xã hội VTL 18.5
30 532 Quan lý xã hội VTA 19
31 532 Quan lý xã hội VTD 21
32 531 Chinh trị phát triển VTD; VTL 18
33 531 Chinh trị phát triển VTA 17.5
34 530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTL 18
35 530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTA 17.5
36 530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTD 18
37 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước VTL 19
38 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước VTA 18.5
39 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước VTD 19
40 D220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VTL 18
41 D220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VTA 17.5
42 D220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VTD 18
43 527 Quản lý kinh tế VTL 21
44 527 Quản lý kinh tế VTA 20.5
45 527 Quản lý kinh tế VTD 22.5
46 526 Kinh tế chính trị Mác - Lênin VTL 19
47 526 Kinh tế chính trị Mác - Lênin VTA 18.5
48 526 Kinh tế chính trị Mác - Lênin VTD 20.5
49 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học VTL 18
50 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học VTA 17.5
51 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học VTD 18
52 524 Triết học Mác - Lênin VTL 18
53 524 Triết học Mác - Lênin VTA 17.5
54 524 Triết học Mác - Lênin VTD 18
55 D360708 Quan hệ công chúng AVT 29
56 D360708 Quan hệ công chúng AVL 29
57 D320110 Quảng cáo AVD 29
58 D320110 Quảng cáo AVT 29
59 D320110 Quảng cáo AVL 29
60 D220201 Ngôn ngữ Anh AVD; AVT; AVL 29.5
61 602 Báo in VNL 21.5
62 602 Báo in VNA 20
63 602 Báo in VNT 21
64 603 Ảnh báo chí VNL 21
65 603 Ảnh báo chí VNA 19
66 603 Ảnh báo chí VNT 19.5
67 604 Báo phát thanh VNL 21
68 604 Báo phát thanh VNA; VNT 20
69 605 Báo truyền hình VNL 23
70 605 Báo truyền hình VNA; VNT 21.5
71 606 Quay phim truyền hình VNL 19.5
72 606 Quay phim truyền hình VNA; VNT 19
73 607 Báo mạng điện tử VNL 22
74 607 Báo mạng điện tử VNA; VNT 20.5
75 608 Báo chí đa phương tiện VNA; VNT 22
76 608 Báo chí đa phương tiện VNA; VNT 21

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Đăng ký nhận điểm chuẩn chính thức trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2015 !

Soạn tin:DCL(cách) HBT (cach) MaNganh gửi 8712

Ví dụ: DCL HBT D12345 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2015

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2015
418 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2015

quang cao diem thi 2

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2015. Xem diem chuan truong Hoc Vien Bao Chi – Tuyen Truyen 2015 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com