Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CLH gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2013.


Mã trường: CLH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C510302 Quản lý thông tin và kinh tế A,A1 10 0 Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 300
2 C510206 Hệ thống lạnh bảo quản A,A1 10 0
3 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A,A1 10 0
4 C510301 Công nghệ kỹ thuật Điện Điện tử A,A1 10 0
5 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10 0
6 C480202 Tin học ứng dụng A 10 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CLH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Dien Tu - Dien Lanh Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội.