Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Hàng Hải I năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Hàng Hải I năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CHH gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Hàng Hải I năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Hàng Hải I năm 2013.


Mã trường: CHH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C840107 Điêu khiên tàu biên A 10 150 Không tuyển nữ
2 C480202 Tin học ứng dụng A 10 100
3 C840108 Vận hành khai thác máy tàu A 10 150 Không tuyển nữ
4 C510201 Công nghệ kỹ thuật cư khí (chuyên ngành Dóng mới và sửa chữa thân tàu thuý) A 10 130
5 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết ke và sửa chữa máy tàu thuỷ) A 10 150
6 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10 150
7 C340301 Kể toán doanh nghiệp A 10 150

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Hàng Hải I năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CHH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Hang Hai I nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Hàng Hải I.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014