Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CPS gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II năm 2013.


Mã trường: CPS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C510302 Công  nghệ KT điện tử, truyền thông A,A1,D1 10 30
2 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 10 70
3 C320101 Báo chí C 16 10
4 C320101 Báo chí D1 15 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CPS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Phat Thanh Truyen Hinh II nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II.