Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C19 gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh năm 2013.


Mã trường: C19
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140201 Giáo dục Mầm non M,D 10 36
2 C140201 Giáo dục Mầm non C 11 0
3 C140209 Sư phạm Toán học A,A1 10 22
4 C140209 Sư phạm Toán học B 11 0
5 C140211 Sư phạm Vật lí A,A1 10 38
6 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 11 28
7 C140217 Sư phạm Ngữ văn D 10 0
8 C140231 Sư phạm tiếng Anh D1 10 33
9 C140201 Giáo dục Mầm non M,D 10 87 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
10 C140201 Giáo dục Mầm non C 11 0 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
11 C140202 Giáo dục Tiểu học A,D 10 62 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
12 C140202 Giáo dục Tiểu học C 11 0 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
13 C140209 Sư phạm Toán học A,A1 10 47 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
14 C140209 Sư phạm Toán học B 11 0 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
15 C140211 Sư phạm Vật lí A,A1 10 50 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
16 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 11 99 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
17 C140217 Sư phạm Ngữ văn D 10 0 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
18 C140218 Sư phạm Lịch sử C 11 49 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
19 C140231 Sư phạm tiếng Anh D1 10 49 Đào tạo cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
20 C220201 Tiếng Anh D1 10 38 Ngành CĐ ngoài sư phạm hộ khẩu trong và ngoài tỉnh
21 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 10 39 Ngành CĐ ngoài sư phạm hộ khẩu trong và ngoài tỉnh

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C19 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Su Pham Bac Ninh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh.