Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Bình Định năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Bình Định năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C37 gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Bình Định năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Bình Định năm 2013.


Mã trường: C37
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C480202 Tin học ứng dụng A,A1 10 100
2 C220201 Tiếng Anh D1 10 200
3 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10 70
4 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10 70
5 C220113 Việt Nam học C 11 25
6 C220113 Việt Nam học D1 10 25
7 C340301 Kế toán A,A1 10 100
8 C340301 Kế toán D1 10 100
9 C620301 Nuôi trồng thuỷ sản B 11 50
10 C340407 Thư kí văn phòng C 11 25
11 C340407 Thư kí văn phòng D1 10 25
12 C320202 Khoa học thư viện C 11 25
13 C320202 Khoa học thư viện D1 10 25

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Bình Định năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C37 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Binh Dinh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Bình Định.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014