Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Bình Định năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Bình Định năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) C37 gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Bình Định năm 2014

Điểm NV2 Cao Đẳng Bình Định năm 2014.


Mã trường: C37
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140201 Giáo dục Mầm non M 0 10
2 C140202 Giáo dục Tiểu học A, C 14 0
3 C140206 Giáo dục Thể chất T 0 25
4 C140209 Sư phạm Toán học (SP Toán - Tin) A 14 0
5 C220113 Việt Nam học (Văn hóa - Hướng dẫn du lịch) C, D1 10 25
6 C220201 Tiếng Anh D1 10 250
7 C320202 Khoa học thư viện C, D1 10 50
8 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10 150
9 C340301 Kế toán A, A1, D1 10 200
10 C340407 Thư ký văn phòng C,D1 10 50
11 C480202 Tin học ứng dụng A, A1 10 100
12 C620301 Nuôi trồng thủy sản B 11 50

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Bình Định năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) C37 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Binh Dinh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Bình Định.