Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C01 gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội năm 2013.


Mã trường: C01
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140209 Sư phạm Toán học A, A1 24.5 20 Hộ khẩu Hà Nội
2 C140222 Sư phạm Mỹ thuật H 10 10 Hộ khẩu Hà Nội
3 C220133 Việt Nam học C, D1 12 20
4 C480201 Công nghệ thông tin A, A1 15 20
5 C220204 Tiếng Trung Quốc D1 11 10
6 C760101 Công tác xã hội A, C, D1 12 10
7 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 10 20

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C01 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Su Pham Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội.