Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C20 gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2013.


Mã trường: C20
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140212 SP Hoá học A 10 19
2 C140209 SP Toán học A,A1 10 105
3 C140211 SP Vật lý A,A1 10 40
4 C140219 SP Địa lý A,A1 10 20
5 C140202 GD Tiểu học A,A1,C 11 73
6 C140212 SP Hoá học B 11 15
7 C140213 SP Sinh học B 11 36
8 C140217 SP Ngữ văn C 11 82
9 C140218 SP Lịch sử C 11 37
10 C140219 SP Địa lý C 11 14
11 C140202 GD Tiểu học D1 12 49
12 C140231 SP Tiếng Anh D1 10.5 35
13 C220201 Tiếng Anh D1 10.5 25
14 C140206 GD Thể chất T 11 28

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C20 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Su Pham Ha Tay nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây.