Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C20 gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2014

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2014.


Mã trường: C20
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140202 GD Tiểu học A,A1 14 89
2 C140202 GD Tiểu học C 13.5 37
3 C140202 GD Tiểu học D1 14 73
4 C140206 GD Thể chất T 12 29
5 C140209 SP Toán học A,A1 10 54
6 C140211 SP Vật lý A,A1 10 38
7 C140212 SP Hoá học A 10 12
8 C140212 SP Hoá học B 11 14
9 C140213 SP Sinh học B 11 33
10 C140217 SP Ngữ văn C 10 66
11 C140218 SP Lịch Sử C 10 29
12 C140219 SP Địa Lý A,A1 10 18
13 C140219 SP Địa Lý C 10 20
14 C140231 SP Tiếng Anh D1 13.5 53
15 C220201 Tiếng Anh D1 13.5 99

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C20 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
190 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Su Pham Ha Tay nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây.