Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) CK4 gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2014.


Mã trường: CK4
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 17.5 90 Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
2 D540101 Công nghệ thực phẩm A 17.5 90 Tổng chỉ tiêu Khối A, B là 90. Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
3 D540101 Công nghệ thực phẩm B 19.5 0 Tổng chỉ tiêu Khối A, B là 90. Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
4 D510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1, D1 17.5 90 Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
5 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A, A1, D1 17.5 90 Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
6 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1, D1 17.5 90 Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
7 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1, D1  17.5 90 Môn Anh, Lý nhân hệ số 2

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) CK4 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2016

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham Ky Thuat Vinh Long nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long.