Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CK4 gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2014.


Mã trường: CK4
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 17.5 90 Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
2 D540101 Công nghệ thực phẩm A 17.5 90 Tổng chỉ tiêu Khối A, B là 90. Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
3 D540101 Công nghệ thực phẩm B 19.5 0 Tổng chỉ tiêu Khối A, B là 90. Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
4 D510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1, D1 17.5 90 Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
5 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A, A1, D1 17.5 90 Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
6 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1, D1 17.5 90 Môn Anh, Lý nhân hệ số 2
7 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1, D1  17.5 90 Môn Anh, Lý nhân hệ số 2

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CK4 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
190 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham Ky Thuat Vinh Long nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long.