Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) C32 gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị năm 2014

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị năm 2014.


Mã trường: C32
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140201 Giáo dục Mầm non M 11 45
2 C140202 Giáo dục Tiểu học A, A1,C,D1 12 38
3 C140204 Giáo dục Công dân C,M 10 39
4 C140209 Sư phạm Toán học A,A1 10 46
5 C140210 Sư phạm Tin học A, A1, D1 10 38
6 C140210 Sư phạm Tin học B 11 0
7 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 11 37
8 C140221 Sư phạm Âm nhạc N, C, M, D1 10 20
9 C140222 Sư phạm Mỹ thuật H, V, C, M, D1 10 20
10 C140231 Sư phạm Tiếng Anh A1, D1 10 33
11 C340301 Kế toán A, A1, D1 10 60
12 C340406 Quản trị văn phòng A, A1, D1 10 57
13 C340406 Quản trị văn phòng B 11 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) C32 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Su Pham Quang Tri nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị.