Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CM1 gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương năm 2013.


Mã trường: CM1
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140204 Giáo dục công dân A,A1,D1 10 0
2 C140204 Giáo dục công dân B,C 11 0
3 C140210 Sư phạm Tin học A,A1,D1 10 0
4 C140214 Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp B 11 0
5 C140214 Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp A,A1,D1 10 0
6 C140221 Sư phạm Âm nhạc N 12 0
7 C140222 Sư phạm Mĩ thuật H 12 0
8 C210403 Thiết kế đồ họa  H 12 0
9 C210404 Thiết kế thời trang H 12 0
10 C220342 Quản lí văn hóa A,A1,D1 10 0
11 C220342 Quản lí văn hóa C 11 0
12 C320202 Khoa học thư viện C 11 0
13 C320202 Khoa học thư viện A,A1,D1 10 0
14 C320303 Lưu trữ học A,A1 13 0
15 C320303 Lưu trữ học C 11 0
16 C320303 Lưu trữ học D1 10 0
17 C340407 Thư kí văn phòng D1 10 0
18 C340407 Thư kí văn phòng A,A1 13 0
19 C340407 Thư kí văn phòng C 11 0
20 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 10 0
21 C810501 Kinh tế gia đình A,A1,D1 10 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CM1 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Su Pham Trung Uong nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương.