Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C16 gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc năm 2013.


Mã trường: C16
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140213 Sư phạm Sinh học B 11 40
2 C140211 Sư phạm Vật lí A 11 20
3 C140210 Sư phạm Tin học A 11 30
4 C480202 Tin học ứng dụng (NSP) A,D1 10 20
5 C760101 Công tác xã hội (NSP) C 11 10
6 C760101 Công tác xã hội (NSP) D1 10 10

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C16 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Su Pham Vinh Phuc nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc.