Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CYU gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam năm 2013.


Mã trường: CYU
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C720502 Hộ sinh B 11.5 5
2 Chẩn đoán hình ảnh B 11.5 24

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CYU gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Y Te Quang Nam nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014