Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Bạc Liêu năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Bạc Liêu năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DBL gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Bạc Liêu năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Bạc Liêu năm 2013.


Mã trường: DBL
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140209 SP Toán A, A1 13 0
2 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 13 0
3 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13 0
4 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 0
5 D340301 Kế toán A, A1 13 0
6 D340301 Kế toán D1 13.5 0
7 D340201 Tài chính ngân hàng A, A1 13 0
8 D340201 Tài chính ngân hàng D1 13.5 0
9 D220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam C 14 0
10 D620301 Nuôi trồng thủy sản A,A1 13 0
11 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14 0
12 D620105 Chăn nuôi A,A1 13 0
13 D620105 Chăn nuôi B 14 0
14 D620112 Bảo vệ thực vật A,A1 13 0
15 D620112 Bảo vệ thực vật B 14 0
16 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5 0
17 C480201 Hệ CĐ Công nghệ thông tin A, A1 10 0
18 C620301 Hệ CĐ Nuôi trồng thủy sản A, A1 10 0
19 C620301 Hệ CĐ Nuôi trồng thủy sản B 11 0
20 C340301 Hệ CĐ Kế toán A, A1, D1 10 0
21 C220113 Hệ CĐ Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) D1 10 0
22 C220113 Hệ CĐ Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) C 11 0
23 C140231 Hệ CĐ SP Tiếng Anh D1 10 0
24 C140202 Hệ CĐ Giáo dục tiểu học C 11 0
25 C140209 Hệ CĐ SP Toán A, A1 10 0
26 C140218 Hệ CĐ SP Lịch sử C 11 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Bạc Liêu năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DBL gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Bac Lieu nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Bạc Liêu.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014