Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) BKA gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2013.


Mã trường: BKA
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D420201 Công nghệ Sinh học B 24 0 Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 40
2 D540101 Công nghệ Thực phẩm B 24 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) BKA gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Bach Khoa Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Bách Khoa Hà Nội.