Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Cần Thơ năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Cần Thơ năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TCT gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Cần Thơ năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Cần Thơ năm 2013.


Mã trường: TCT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13.5 0 Đào tạo đại học tại khu Hoà An - tỉnh Hậu Giang. Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, A1, D1 là 40.
2 D340101 Quản trị kinh doanh D1 14 0 Đào tạo đại học tại khu Hoà An - tỉnh Hậu Giang. Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, A1, D1 là 40.
3 D480201 Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) A,A1 13 60
4 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) A,A1 13 40
5 D620109 Nông học (Kỹ thuật nông nghiệp) B 14 80 Đào tạo đại học tại khu Hoà An - tỉnh Hậu Giang.
6 D620116 Phát triển nông thôn (Khuyến nông) A,A1 13 0 Đào tạo đại học tại khu Hoà An - tỉnh Hậu Giang. Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, A1, B là 90.
7 D620116 Phát triển nông thôn (Khuyến nông) B 14 0 Đào tạo đại học tại khu Hoà An - tỉnh Hậu Giang. Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, A1, B là 90.
8 C480201 Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện) A,A1,D 10 245
9 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp D1, D3 13.5 40
10 D220203 Ngôn ngữ Pháp D1,3 13.5 20
11 D340121 Kinh doanh thương mại A,A1 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, A1, D1 là 30.
12 D340121 Kinh doanh thương mại D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, A1, D1 là 30.
13 D440306 Khoa học đất B 14 30 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, A1 là 60
14 D480101 Khoa học máy tính A,A1 13 60
15 D480104 Hệ thống thông tin A,A1 13 50
16 D480104 Hệ thống thông tin A1 13 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, A1 là 50
17 D520214 Kỹ thuật máy tính A,A1 13 60
18 D520214 Kỹ thuật máy tính A1 13 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, A1 là 60
19 D620105 Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) B 14 120
20 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B 14 40
21 D620205 Lâm sinh A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, A1, B là 90.
22 D620205 Lâm sinh B 14 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, A1, B là 90.
23 D620302 Bệnh học thủy sản B 14 50

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Cần Thơ năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TCT gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Can Tho nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Cần Thơ.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014