Điểm nguyện vọng 2 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) GTA gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2013.


Mã trường: GTA
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A 15 500
2 D510102 CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp A 16 100 Điểm xét tuyển tại Vĩnh Yên:15
3 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A 15.5 100
4 D510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A 15 200
5 D340301 Kế toán doanh nghiệp A,A1 17 270 Điểm xét tuyển tại Vĩnh Yên: 15, Thái Nguyên:13
6 D340101 Quản trị doanh nghiệp A,A1 16 30
7 D480104 Hệ thống thông tin A,A1 15 50
8 D510302 Điện tử viễn thông A,A1 15 50

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) GTA gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Cong nghe Giao thong van tai nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.