Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DSG gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2013.


Mã trường: DSG
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Hệ Đại học) D1 13.5 0
2 Toan nganh (CD) Toàn ngành (Hệ Cao đẳng) A,A1,D1 10 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DSG gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Cong Nghe Sai Gon nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Công Nghệ Sài Gòn.