Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HUI gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2013.


Mã trường: HUI
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D510301 CN Kỹ thuật Điện, Điện tử A,A1 16 30
2 D510302 CN Kỹ thuật Điện tử, truyền thông A,A1 15 20
3 D510206 CN Kỹ thuật Nhiệt A,A1 14 20
4 D510201 CN Kỹ thuật Cơ khí A,A1 15 20
5 D510203 CN Kỹ thuật Cơ điện tử A,A1 15 20
6 D510205 CN Kỹ thuật Ôtô A,A1 16 20
7 D540204 CN May A,A1 15 20
8 D480101 Khoa học Máy tính A,A1 14 20
9 D510401 CN Kỹ thuật Hóa học A,B 17 20
10 D510406 CN Kỹ thuật môi trưởng A,B 17 20
11 D540101 Công nghệ thực phẩm A,B 18 20
12 D340301 Kế toán A,A1,D 14 50
13 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D 14 50
14 D340101 Quản trị Kính doanh A,A1,D 15 30 Điểm chuẩn trúng tuyển với chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp: 20, Quản trị khách sạn: 19, Quản trị nhà hàng và Kỹ thuật chế biến: 18.5
15 D220201 Ngôn ngữ Anh D 16 20
16 D340122 Thương mại điện tử A,A1,D 14 20
17 C510301 CN Kỹ thuật Điện, Điện tử A,A1 12 15
18 C510302 CN Kỹ thuật Điện tử, truyền thông A,A1 12 10
19 C510206 CN Kỹ thuật Nhiệt A,A1 11 10
20 C510201 CN Kỹ thuật Cơ khí A,A1 12 10
21 C510202 Chế tạo máy A,A1 12 10
22 C510205 CN Kỹ thuật Ô tô A,A1 12 10
23 C540204 CNMay A,A1 12 10
24 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 12 10
25 C510401 CN Kỹ thuật Hóa học A,B 12 10
26 C510406 CN Kỹ thuật môi trường A,B 13 10
27 C540102 Công nghệ thực phẩm A,B 13 10
28 C340301 Kế toán A,A1,D 12 20
29 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D 12 20
30 C340101 Quản trị Kính doanh A,A1,D 12 20 Điểm chuẩn trúng tuyển với chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp: 16, Kinh doanh quốc tế: 14.5, Quản trị nhà hàng và Kỹ thuật chế biến: 15
31 C220201 Ngôn ngữ Anh D 12 20

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HUI gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Cong Nghiep TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Công Nghiệp TPHCM.