Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Đại Nam năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Đại Nam năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDN gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Đại Nam năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Đại Nam năm 2013.


Mã trường: DDN
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 13 300
2 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1,2,3,4 13.5 0
3 D340301 Kế toán (Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán) A, A1 13 250
4 D340301 Kế toán (Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán) D1,2,3,4 13.5 0
5 D340101 Quản trị Kinh doanh A, A1 13 200
6 D340101 Quản trị Kinh doanh D1,2,3,4 13.5 0
7 D720401 Dược học (Dược sĩ đại học) A 13 250
8 D720401 Dược học (Dược sĩ đại học) B 14 250
9 D480201 Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng và truyền thông máy tính)      A, A1 13 100
10 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 13 150
11 D580102 Kiến trúc V 15 150 (môn Vẽ nhân hệ số 2)
12 D360708 Quan hệ công chúng- truyền thông A, A1 13 100
13 D360708 Quan hệ công chúng- truyền thông D1,2,3,4 13.5 0
14 D360708 Quan hệ công chúng- truyền thông C 14 0
15 D220201 Ngôn Ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại; Biên- Phiên dịch) D1 13.5 100
16 D220204 Ngôn Ngữ Trung quốc (Chuyên ngành Biên dịch, Phiên dịch) D1,4 13.5 100
17 C340201 Tài chính- Ngân hàng A, A1, D1,2,3,4 10 100
18 C340301 Kế toán A, A1, D1,2,3,4 10 100
19 C480201 Công nghệ Thông tin A, A1 10 100

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Đại Nam năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDN gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Dai Nam nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Đại Nam.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014