Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Dân Lập Đông Đô năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Dân Lập Đông Đô năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDD gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Dân Lập Đông Đô năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Dân Lập Đông Đô năm 2013.


Mã trường: DDD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Hệ Đại học) A,A1,V,H,H1 13 0 Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 1100
2 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Hệ Đại học) B,C 14 0
3 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Hệ Đại học) D 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Dân Lập Đông Đô năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Dan Lap Dong Do nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Dân Lập Đông Đô.