Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Dân Lập Văn Lang năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Dân Lập Văn Lang năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DVL gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Dân Lập Văn Lang năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Dân Lập Văn Lang năm 2013.


Mã trường: DVL
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D210402 Thiết kế công nghiệp H, V 22 0 Các ngành khối V: môn Vẽ nhân hệ số 2.  Các ngành khối H: môn Trang trí nhân hệ số 2 (nếu không có môn Trang trí thì sẽ thay bằng môn Hình họa).
2 D210403 Thiết kế đồ họa H 23 0 Các ngành khối H: môn Trang trí nhân hệ số 2 (nếu không có môn Trang trí thì sẽ thay bằng môn Hình họa).
3 D210404 Thiết kế thời trang H 23 0 Các ngành khối H: môn Trang trí nhân hệ số 2 (nếu không có môn Trang trí thì sẽ thay bằng môn Hình họa).
4 D210405 Thiết kế nội thất H 25 0 Các ngành khối H: môn Trang trí nhân hệ số 2 (nếu không có môn Trang trí thì sẽ thay bằng môn Hình họa).
5 D210405 Thiết kế nội thất V 23 0 Các ngành khối V: môn Vẽ nhân hệ số 2.  
6 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 20 0
7 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 14.5 0
8 D340101 Quản trị kinh doanh 0 0
9 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1 14 0
10 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D1 16 0
11 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D3 15 0
12 D340107 Quản trị khách sạn A,A1 15 0
13 D340107 Quản trị khách sạn D1 16 0
14 D340107 Quản trị khách sạn D3 14.5 0
15 D240121 Kinh doanh thương mại A,A1 14 0
16 D240121 Kinh doanh thương mại D1 15 0
17 D340201 Tài chính-Ngân hàng A,A1 14 0
18 D340201 Tài chính-Ngân hàng D1 14.5 0
19 D340301 Kế toán A,A1 14 0
20 D340301 Kế toán D1 14.5 0
21 D360708 Quan hệ công chúng A,A1,C 14 0
22 D360708 Quan hệ công chúng D1 16 0
23 D420201 Công nghệ sinh học A 13 0
24 D420201 Công nghệ sinh học B 14 0
25 D480103 Kỹ thuật phần mềm A,A1 13 0
26 D480103 Kỹ thuật phần mềm D1 13.5 0
27 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 13 0
28 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 14 0
29 D520115 Kỹ thuật nhiệt A,A1 13 0
30 D580102 Kiến trúc V 23 0 Các ngành khối V: môn Vẽ nhân hệ số 2.  
31 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A,A1 13 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Dân Lập Văn Lang năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DVL gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Dan Lap Van Lang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Dân Lập Văn Lang.