Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Điện Lực năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Điện Lực năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDL gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Điện Lực năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Điện Lực năm 2013.


Mã trường: DDL
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 19 0 Chỉ tiêu chuyên ngành: D13:10; D14:15; D15:15; D16:10
2 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A1 18.5 0
3 D510301 Hệ thống điện A(D11) 21 0 Chỉ tiêu chuyên ngành D11: 10
4 D510301 Hệ thống điện A1(D11) 20.5 0
5 D510301 Điện công nghiệp và dân dụng A(D12) 20 0 Chỉ tiêu chuyên ngành D12: 15
6 D510301 Điện công nghiệp và dân dụng A1(D12) 19.5 0
7 D510601 Quản lý năng lượng A(D21) 19.5 5 Chỉ tiêu chuyên ngành D21: 5
8 D510601 Quản lý năng lượng A1(D21) 19 0
9 D510601 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A(D22) 19 20 Chỉ tiêu chuyên ngành D22: 20
10 D510601 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A1(D22) 18.5 0
11 D480201 Công nghệ thông tin A 19 0 Chỉ tiêu chuyên ngành: D31:5; D32:15
12 D480201 Công nghệ phần mềm A1 18.5 5
13 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 19.5 5
14 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A1 19 0
15 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: A 19 30 Chỉ tiêu chuyên ngành: D51:10; D52:10; D53:10
16 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: A1 18.5 0
17 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A 19 20
18 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A1 18.5 0
19 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 19 15
20 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A1 18.5 0
21 D340101 Quản trị kinh doanh A 19 30 Chỉ tiêu chuyên ngành: D81:10; D82:20
22 D340101 Quản trị kinh doanh A1,D1 18.5 0
23 D340201 Tài chính ngân hàng A 19 15
24 D340201 Tài chính ngân hàng A1,D1 18.5 0
25 D340301 Kế toán A 19 10
26 D340301 Kế toán A1,D1 18.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Điện Lực năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDL gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Dien Luc nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Điện Lực.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014