Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) YDD gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2013.


Mã trường: YDD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D720501 (CDLT) Điều dưỡng (Liên thông từ Cao Đẳng) B 21 0 Tổng chỉ tiêu xét tuyển hệ Liên thông là 50
2 D720501 (TCLT) Điều dưỡng (Liên thông từ Trung cấp) B 21 0
3 C720501 Cao Đẳng Điều dưỡng B 11 70 Xét kết quả thi Đại học
4 C720502 Cao Đẳng Hộ sinh B 11 30 Xét kết quả thi Đại học

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) YDD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Dieu Duong Nam Dinh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Điều Dưỡng Nam Định.