Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Đồng Tháp năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Đồng Tháp năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SPD gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Đồng Tháp năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Đồng Tháp năm 2013.


Mã trường: SPD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 13 70
2 D140202 Giáo dục Tiểu học B,C 14 0
3 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 13.5 0
4 D140205 Giáo dục Chính trị C 14 40
5 D140205 Giáo dục Chính trị D1 13.5 0
6 D140209 Sư phạm Toán học A,A1 13 40
7 D140212 Sư phạm Hóa học A 13 40
8 D140212 Sư phạm Hóa học B 14 0
9 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 14 40
10 D140231 SP Tiếng Anh (AV hệ số 2) D1 17 40
11 D220113 Việt Nam học (VH Du lịch) C 14 40
12 D220113 Việt Nam học (VH Du lịch) D1 13.5 0
13 D220201 Ngôn ngữ Anh (AV hệ số 2) D1 17 40
14 D220342 Quản lý văn hóa C 14 50
15 D220342 Quản lý văn hóa D1 13.5 0
16 D340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1 13 50
17 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5 0
18 D340301 Kế toán A,A1 13 50
19 D340301 Kế toán D1 13.5 0
20 D440301 Khoa học môi trường A 13 50
21 D440301 Khoa học môi trường B 14 0
22 D620301 Nuôi trồng thủy sản A,A1 13 50
23 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14 0
24 D760101 Công tác xã hội C 14 50
25 D760101 Công tác xã hội D1 13.5 0
26 D850103 Quản lý đất đai A,A1 13 50
27 D850103 Quản lý đất đai B 14 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Đồng Tháp năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SPD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Dong Thap nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Đồng Tháp.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014