Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Hùng Vương năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Hùng Vương năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) THV gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Hùng Vương năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Hùng Vương năm 2013.


Mã trường: THV
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140211 Sư phạm Vật lý A 13 35
2 D140212 Sư phạm Hóa học A 13 0
3 D140221 Sư phạm Âm nhạc N 16 10 Thanh nhạc hệ số 2
4 D140222 Sư phạm Mỹ Thuật H 16 10 Hình họa hệ số 2
5 D620110 Khoa học Cây trồng A 13 30
6 D620110 Khoa học Cây trồng B 14 0
7 D620105 Chăn nuôi A 13 40
8 D620105 (Chăn nuôi - Thú y) B 14 0
9 D640101 Thú y A 13 40
10 D640101 Thú y B 14 0
11 D510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A 13 40
12 D620115 Kinh tế Nông nghiệp A,A1 13 40
13 D620115 Kinh tế Nông nghiệp D1 13.5 0
14 D310101 Kinh tế (kinh tế đầu tư) A,A1 13 50
15 D310101 Kinh tế (kinh tế đầu tư) D1 13.5 0
16 D340301 Kế toán A,A1 13 40
17 D340301 Kế toán D1 13.5 0
18 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13 50
19 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 0
20 D340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1 13 40
21 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5 0
22 D480201 Công nghệ Thông tin A,A1 13 40
23 D220341 Hướng dẫn viên Du lịch C 14 50
24 D220113 Việt Nam học C 14 50
25 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,D1 15 40 Ngoại ngữ hệ số 2
26 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 15 50 Ngoại ngữ hệ số 2

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Hùng Vương năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) THV gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Hung Vuong nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Hùng Vương.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014