Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) KTD gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2013.


Mã trường: KTD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D580102 Kiến trúc V 20 0 Môn năng khiếu nhân hệ số 2
2 D580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị V 19 0 Môn năng khiếu nhân hệ số 2
3 D210403 Thiết kế Đồ họa V 19 0 Môn năng khiếu nhân hệ số 2
4 D210403 Thiết kế Đồ họa H 23 0 Môn năng khiếu nhân hệ số 2
5 D210405 Thiết kế Nội thất V 20 0 Môn năng khiếu nhân hệ số 2
6 D210405 Thiết kế Nội thất H 24.5 0 Môn năng khiếu nhân hệ số 2
7 D580201 Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp) A,A1 13 0
8 D580201 Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp) V 18 0 Môn năng khiếu nhân hệ số 2
9 D580205 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu Đường) A,A1 13 0
10 D580205 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu Đường) V 18 0 Môn năng khiếu nhân hệ số 2

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) KTD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Kien Truc Da Nang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng.