Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) QHE gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2013.


Mã trường: QHE
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310101 Kinh tế A 21.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 15
2 D310101 Kinh tế A1,D1 21 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 15
3 D340201 Tài chính - Ngân hàng A 21.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 41
4 D340201 Tài chính - Ngân hàng A1,D1 21 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 41
5 D310104 Kinh tế phát triển A 21.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 29
6 D310104 Kinh tế phát triển A1,D1 21 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 29

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) QHE gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Kinh Te – Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội.