Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTE gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2013.


Mã trường: DTE
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310101 Kinh tế: Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Thương Mại Quốc tế A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 83
2 D310101 Kinh tế: Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Thương Mại Quốc tế D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 83
3 D340101 Quản trị Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 15
4 D340101 Quản trị Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 15
5 D340115 Marketing: Quản trị Marketing A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 15
6 D340115 Marketing: Quản trị Marketing D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 15
7 D340201 Tài chính - Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 61
8 D340201 Tài chính - Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 61

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTE gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Kinh Te  & Quan Tri Kinh Doanh – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên.