Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTE gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014.


Mã trường: DTE
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310101 Kinh tế A,A1,D1 13 150
2 D340101 Quản trị Kinh doanh A,A1,D1 13 40
3 D340115 Marketing: Quản trị Marketing A,A1,D1 13 40
4 D340103 Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành A,A1,D1 13 15
5 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 13 40

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTE gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
185 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Kinh Te  & Quan Tri Kinh Doanh – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên.