Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTK gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2013.


Mã trường: DTK
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D520103 Kỹ thuật Cơ khí: Thiết kế cơ khí; Cơ khí Chế tạo máy; Cơ khí động lực; Cơ khí luyện kim cán thép. A,A1 14 35
2 D520114 Kỹ thuật Cơ - Điện tử. A 13.5 12 Tổn chỉ tiêu 2 khối A,A1 là 12
3 D520114 Kỹ thuật Cơ - Điện tử. A1 13 0 Tổn chỉ tiêu 2 khối A,A1 là 12
4 D520207 Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử A,A1 14 24
5 D520214 Kỹ thuật Máy tính: Tin học Công nghiệp A, A1 13 47
6 D520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp; Kỹ thuật Điều khiển A,A1 14 81
7 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí; Sư phạm Kỹ thuật  Điện; Sư phạm Kỹ thuật  Tin A,A1 13 53
8 D510604 Kinh tế công nghiệp: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp. A,A1 13 0 Tổn chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 31
9 D510604 Kinh tế công nghiệp: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp. D1 13.5 0 Tổn chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 31
10 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A,A1 13.5 38

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTK gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Ky Thuat Cong Nghiep – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên.