Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Lạc Hồng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Lạc Hồng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DLH gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Lạc Hồng năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Lạc Hồng năm 2013.


Mã trường: DLH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D720401 Dược học (dược sĩ) A 16 0
2 D720401 Dược học (dược sĩ) B 17 0
3 D480201 Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và truyền thông) A,A1 13 0
4 D480201 Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và truyền thông) D1 13.5 0
5 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1 13 0
6 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A,A1 13 0
7 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 13 0
8 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ Điện tử) A,A1 13 0
9 D510201 Điện công nghiệp A,A1 13 0
10 D510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường) A,A1 13 0
11 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 13 0
12 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 14 0
13 D540101 Công nghệ thực phẩm A 13 0
14 D540101 Công nghệ thực phẩm B 14 0
15 D420201 Công nghệ sinh học A 13 0
16 D420201 Công nghệ sinh học B 14 0
17 D440301 Khoa học môi trường A 13 0
18 D440301 Khoa học môi trường B 14 0
19 D340301 Kế toán (Kế toán kiểm toán) A,A1 13 0
20 D340301 Kế toán (Kế toán kiểm toán) D1 13.5 0
21 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13 0
22 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5 0
23 D310101 Kinh tế (Ngoại thương) A,A1 13 0
24 D310101 Kinh tế (Ngoại thương) D1 13.5 0
25 D340101 Quản trị kinh doanh (Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị du lịch, Quản trị thương mại điện tử, Luật kinh tế) A,A1 13 0
26 D340101 Quản trị kinh doanh (Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị du lịch, Quản trị thương mại điện tử, Luật kinh tế) D1 13.5 0
27 D220213 Đông phương học (Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học) C 14 0
28 D220213 Đông phương học (Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học) D1 13.5 0
29 D220113 Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) C 14 0
30 D220113 Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) D1 13.5 0
31 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Lạc Hồng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DLH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Lac Hong nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Lạc Hồng.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014