Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) MDA gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2013.


Mã trường: MDA
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D520501 Kỹ thuật địa chất A 14.5 144
2 D520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A 14.5 131
3 D520601 Kỹ thuật mỏ A 15 0 Chỉ tiêu chung cho 2 mã ngành D520601 và D520607 là 62
4 D520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A 15 0
5 D480201 Công nghệ thông tin A 14.5 128
6 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 15 82 Chỉ tiêu chung cho 2 mã ngành D520216 và D520201,D520103 là 82
7 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 15 0
8 D520103 Kỹ thuật cơ khí A 15 0
9 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A 15.5 100
10 D520320 Kỹ thuật môi trường A 15.5 40 Chỉ tiêu chung cho 2 mã ngành D340101 và D340301 là 131
11 D340101 Quản trị kinh doanh A 15.5 131
12 D340301 Kế toán A 15.5 0
13 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chất A 10 135
14 C515902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa A 10 141
15 C511001 Công nghệ kỹ thuật mỏ A 10 128
16 C340301 Kế toán A 10 125
17 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 10 139 Chỉ tiêu chung cho 3 mã ngành C510303, C510301 và C510201 là 139
18 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10 0
19 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10 0
20 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A 10 76
21 C480201 Công nghệ thông tin A 10 72

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) MDA gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Mo Dia Chat nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Mỏ Địa Chất.