Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NTH gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2013.


Mã trường: NTH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 (504) Ngành Quản - trị kinh doanh chuyên ngành kế toán A,A1,D1,2,3,4,6 18 0 Xét tuyển tại cơ sở Quảng Ninh, môn ngoại ngữ nhân hệ số 1
2 D340101 (506) Ngành Quản - trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn A,A1,D1,2,3,4,6 18 0 Xét tuyển tại cơ sở Quảng Ninh, môn ngoại ngữ nhân hệ số 1
3 D340120 (509) Ngành Kinh doanh quốc tế A,A1,D1,2,3,4,6 18 0 Xét tuyển tại cơ sở Quảng Ninh, môn ngoại ngữ nhân hệ số 1

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NTH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Ngoai Thuong ( Co so phia Bac ) nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ).