Điểm nguyện vọng 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DBG gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2013.


Mã trường: DBG
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340301 Kế toán A, A1 13 85
2 D340301 Kế toán D1 13.5 0
3 D620110 Khoa học cây trồng A 13 40
4 D620110 Khoa học cây trồng B 14 0
5 D620105 Chăn nuôi A 13 83
6 D620105 Chăn nuôi B 14 0
7 D640101 Thú y A 13 74
8 D640101 Thú y B 14 0
9 D850103 Quản lý đất đất đai A 13 94
10 D850103 Quản lý đất đất đai B 14 0
11  D850101 Quản lý Tài nguyên & Môi trường A 13 97
12  D850101 Quản lý Tài nguyên & Môi trường B 14 0
13 D540101 Công nghệ thực phẩm A 13 65
14 D540101 Công nghệ thực phẩm B 14 0
15 D620205 Lâm sinh A 13 47
16 D620205 Lâm sinh B 14 0
17 D420201 Công nghệ sinh học A 13 42
18 D420201 Công nghệ sinh học B 14 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DBG gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Nong Lam Bac Giang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Nông Lâm Bắc Giang.