Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHL gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2013.


Mã trường: DHL
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C510210 Công thôn A, A1 10 59 Hệ Cao Đẳng
2 C620105 Chăn nuôi A 10 82 Hệ Cao Đẳng
3 C620105 Chăn nuôi B 11 0 Hệ Cao Đẳng
4 C620110 Khoa học cây trông A 10 85 Hệ Cao Đẳng
5 C620110 Khoa học cây trông B 11 0 Hệ Cao Đẳng
6 C620301 Nuôi trông thủy sản A 10 82 Hệ Cao Đẳng
7 C620301 Nuôi trông thủy sản B 11 0 Hệ Cao Đẳng
8 C850103 Quản lý đât đai A 10 74 Hệ Cao Đẳng
9 C850103 Quản lý đât đai B 11 0 Hệ Cao Đẳng

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHL gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Nong Lam – Dai Hoc Hue nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế.