Diem nguyen vong 2 (NV2) Dai Hoc Nong Nghiep Ha Noi 2013

Điểm NV2 Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2013

Tra cứu điểm NV2 Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2013 nhanh nhất, chính xác nhất!


Mã trường: NNH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D620105 Chăn nuôi A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 30
2 D620105 Chăn nuôi B 16.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 30
3 D420201  Công nghệ sinh học A, B 22 30
4 D480201  Công nghệ thông tin A 15.5 100
5 D510210  Công thôn A 15.5 100
6 D340301  Kế toán A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
7 D340301  Kế toán D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
8 D620114  Kinh doanh nông nghiệp A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
9 D620114  Kinh doanh nông nghiệp D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
10 D310101  Kinh tế A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
11 D310101  Kinh tế D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
12 D620115  Kinh tế nông nghiệp A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
13 D620115  Kinh tế nông nghiệp D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
14 D520103  Kỹ thuật cơ khí A 15.5 100
15 D520201  Kỹ thuật điện, điện tử  A 15.5 100
16 D620301  Nuôi trồng thuỷ sản A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 30
17 D620301  Nuôi trồng thuỷ sản B 16.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 30
18 D140215  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 60
19 D140215  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp B 16.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 60
20 D310301  Xã hội học A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, C, D1 là 100
21 D310301  Xã hội học C 16.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, C, D1 là 100
22 D310301  Xã hội học D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, C, D1 là 100
23 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 10 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
24 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
25 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10 150
26 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10 150
27 C640201 Dịch vụ thú y A 10 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
28 C640201 Dịch vụ thú y B 11 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
29 C620110 Khoa học cây trồng A 10 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
30 C620110 Khoa học cây trồng B 11 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
31 C850103 Quản lý đất đai A 10 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
32 C850103 Quản lý đất đai B 11 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NNH gửi 8712

Tra cứu điểm nguyện vọng 2 (NV2) năm 2013

Điểm NV2 năm 2013 đã được cập nhật!
345 trường cập nhật xong dữ liệu điểm NV2 năm 2013

Chọn trường:
  • Sắp xếp tên trường theo

  • Tìm kiếm theo

Đăng ký nhận điểm NV2 các trường đại học cao đẳng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Hãy soạn tin: NV2(cách)MaTruonggửi 8712

VD: Tra cứu điểm NV2 trường ĐH Bách khoa HN, ma truong BKA, soạn tin: NV2 BKA gửi đến số 8712

Hãy kết bạn với Tuyensinh247 trên để nhận thông tin điểm thi mới nhất

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Nong Nghiep Ha Noi nam 2013. Xem điểm nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội nhanh, chính xác nhất!

Đặt câu hỏi