Điểm nguyện vọng 2 Đại học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) NNH gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2014

Điểm NV2 Đại học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2014.


Mã trường: NNH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D620112 Bảo vệ thực vật A 14 5
2 D620112 Bảo vệ thực vật B 15 5
3 D620105 Chăn nuôi A 14 5
4 D620105 Chăn nuôi B 15 5
5 D620113 Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan A 16 5
6 D620113 Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan B 17 5
7 D420201 Công nghệ sinh học A 19 5
8 D420201 Công nghệ sinh học B 20 5
9 D480201 Công nghệ thông tin A 14 100
10 D540101 Công nghệ thực phẩm A, B 20.5 10
11 D510210 Công thôn A 14 100
12 D340301 Kế toán A, D1 14 100
13 D610110 Khoa học cây trồng A 14 5
14 D610110 Khoa học cây trồng B 15 5
15 D440306 Khoa học đất A 14 5
16 D440306 Khoa học đất B 15 5
17 D440301 Khoa học Môi trường A 16 5
18 D440301 Khoa học Môi trường B 17.5 5
19 D620114 Kinh doanh nông nghiệp A, D1 14 100
20 D310101 Kinh tế A, D1 14 100
21 D620115 Kinh tế nông nghiệp A, D1 14 100
22 D520103 Kỹ thuật cơ khí A 14 100
23 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử  A 14 100
24 D610101 Nông nghiệp A 14 5
25 D610101 Nông nghiệp B 15 5
26 D620301 Nuôi trồng thuỷ sản A 14 5
27 D620301 Nuôi trồng thuỷ sản B 15 5
28 D620116 Phát triển nông thôn A 14 5
29 D620116 Phát triển nông thôn B 15 5
30 D850103 Quản lý đất đai A 15.5 5
31 D850103 Quản lý đất đai B 16.5 5
32 D340101 Quản trị kinh doanh A, D1 14 100
33 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A 14 5
34 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp B 15 5
35 D640101 Thú y A 16.5 5
36 D640101 Thú y B 17.5 5
37 D310301 Xã hội học A,D1 14 50
38 D310301 Xã hội học C 15 50
39 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 10 150
40 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 150
41 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10 150
42 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10 150
43 C640201 Dịch vụ thú y A 10 75
44 C640201 Dịch vụ thú y B 11 75
45 C620110 Khoa học cây trồng A 10 75
46 C620110 Khoa học cây trồng B 11 75
47 C850103 Quản lý đất đai A 10 75
48 C850103 Quản lý đất đai B 11 75

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) NNH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2016

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Nong Nghiep Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.