Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NNH gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2013.


Mã trường: NNH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D620105 Chăn nuôi A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 30
2 D620105 Chăn nuôi B 16.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 30
3 D420201  Công nghệ sinh học A, B 22 30
4 D480201  Công nghệ thông tin A 15.5 100
5 D510210  Công thôn A 15.5 100
6 D340301  Kế toán A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
7 D340301  Kế toán D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
8 D620114  Kinh doanh nông nghiệp A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
9 D620114  Kinh doanh nông nghiệp D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
10 D310101  Kinh tế A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
11 D310101  Kinh tế D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
12 D620115  Kinh tế nông nghiệp A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
13 D620115  Kinh tế nông nghiệp D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, D1 là 60
14 D520103  Kỹ thuật cơ khí A 15.5 100
15 D520201  Kỹ thuật điện, điện tử  A 15.5 100
16 D620301  Nuôi trồng thuỷ sản A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 30
17 D620301  Nuôi trồng thuỷ sản B 16.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 30
18 D140215  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 60
19 D140215  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp B 16.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 60
20 D310301  Xã hội học A 15.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, C, D1 là 100
21 D310301  Xã hội học C 16.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, C, D1 là 100
22 D310301  Xã hội học D1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A, C, D1 là 100
23 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 10 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
24 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
25 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10 150
26 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10 150
27 C640201 Dịch vụ thú y A 10 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
28 C640201 Dịch vụ thú y B 11 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
29 C620110 Khoa học cây trồng A 10 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
30 C620110 Khoa học cây trồng B 11 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
31 C850103 Quản lý đất đai A 10 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150
32 C850103 Quản lý đất đai B 11 0 Tổng chỉ tiêu ngành 2 khối A, B là 150

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NNH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Nong Nghiep Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội.