Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DPQ gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2013.


Mã trường: DPQ
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ Thông tin A, A1 13 85
2 D480201 Công nghệ Thông tin D1 13.5 0
3 D510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A, A1 13 71
4 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5 78
5 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 14 44
6 D140210 Sư phạm Tin học A, A1 13 30
7 D140210 Sư phạm Tin học D1 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DPQ gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Pham Van Dong nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Phạm Văn Đồng.