Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) EIU gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2013.


Mã trường: EIU
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D520201 Kỹ thuật Điện, Điện tử A, A1 13 80
2 D520216 Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa A, A1 13 80
3 D520114 Kỹ thuật cơ điện tử A, A1 13 80
4 D480103 Kỹ thuật phần mềm A, A1 13 80
5 D480103 Kỹ thuật phần mềm D1 13.5 0
6 D480102 Truyền thông và mạng máy tính A, A1 13 80
7 D480102 Truyền thông và mạng máy tính D1 13.5 0
8 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13 200
9 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 0
10 D720501 Điều dưỡng B 14 120
11 C510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử A, A1 10 60
12 C510303 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa A, A1 10 60
13 C510203 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử A, A1 10 60
14 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A, A1, D1 10 60
15 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10 100
16 C720501 Điều dưỡng B 11 100

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) EIU gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Quoc Te Mien Dong nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Quốc Tế Miền Đông.