Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Quy Nhơn năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Quy Nhơn năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DQN gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Quy Nhơn năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Quy Nhơn năm 2013.


Mã trường: DQN
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D460101 Toán học A 15 50
2 D440102 Vật lí học A 15 40
3 D440112 Hóa học A 15 30
4 D420101 Sinh học B 15 30
5 D440217 Địa lí tự nhiên A,B,D1 14.5 10
6 D220330 Văn học C 15 50
7 D220310 Lịch sử C 15 45
8 D310403 Tâm lý học giáo dục A 14 10
9 D310403 Tâm lý học giáo dục B,C 15 0
10 D140114 Quản lý giáo dục A 14 10
11 D140114 Quản lý giáo dục B,C 15 0
12 D220113 Việt Nam học C 15 30
13 D220113 Việt Nam học D1 14.5 0
14 D340101 Quản trị kinh doanh A 14.5 50
15 D340101 Quản trị kinh doanh D1 15 0
16 D310101 Kinh tê A 14.5 30
17 D310101 Kinh tê D1 15 0
18 D340301 Kế toán A 14.5 50
19 D340301 Kế toán D1 15 0
20 D340201 Tài chính Ngân hàng A 14.5 80
21 D340201 Tài chính Ngân hàng D1 15 0
22 D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1 14 10
23 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 14 10

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Quy Nhơn năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DQN gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Quy Nhon nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Quy Nhơn.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014