Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sài Gòn năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sài Gòn năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SGD gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sài Gòn năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Sài Gòn năm 2013.


Mã trường: SGD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D320202 Khoa học thư viện A,A1 14 0 Tổng chỉ tiêu ngành 5 khối A,A1,B,C,D1 là 15
2 D320202 Khoa học thư viện B,C,D1 14.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 5 khối A,A1,B,C,D1 là 15
3 D340201 Tài chính Ngân hàng A,A1,D1 17.5 120
4 D340406 Quản trị văn phòng A1,C,D1 16 60
5 D460112 Toán ứng dụng A,A1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A,A1,D1 là 25
6 D460112 Toán ứng dụng D1 17 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A,A1,D1 là 25
7 D510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A,A1 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A,A1,B là 60
8 D510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường B 17.5 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A,A1,B là 60
9 D140205 Giáo dục chính trị A,A1,D1 14 0 Tổng chỉ tiêu ngành 4 khối A,A1,C,D1 là 15
10 D140205 Giáo dục chính trị C 15 0
11 D140213 Sư phạm Sinh học B 18 10
12 D140218 Sư phạm Lịch sử C 16 15
13 D140219 Sư phạm Địa lí A,A1 15 10 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A,A1,C là 10
14 D140219 Sư phạm Địa lí C 16 0 Tổng chỉ tiêu ngành 3 khối A,A1,C là 10

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sài Gòn năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SGD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Sai Gon nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sài Gòn.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014