Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sài Gòn năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sài Gòn năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SGD gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sài Gòn năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Sài Gòn năm 2014.


Mã trường: SGD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D320202 Khoa học thư viện A,A1,B,C,D1 15 50
2 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 17.5 230
3 D340301 Kế toán A,A1,D1 17.5 100
4 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1,D1 16.5 50
5 D510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A,A1,B 17 20
6 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A,A1,D1 16.5 50
7 C340406 Quản trị văn phòng A1,C,D1 12 30
8 C340407 Thư kí văn phòng A1,C,D1 12 30
9 C510301 Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử A,A1,D1 12 20
10 C510302 Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1,D1 12 20
11 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1,C,D1 12 35
12 C140204 Giáo dục Công dân C,D1 12 20
13 C140209 Sư phạm Toán học A,A1 12 20
14 C140211 Sư phạm Vật lí A,A1 12 20
15 C140212 Sư phạm Hóa học A 12 20
16 C140213 Sư phạm Sinh học B 12 20
17 C140214 Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp A,A1,B,D1 12 20
18 C140215 Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp A,A1,B,D1 12 20
19 C140216 Sư phạm Kinh tế Gia đình A,A1,B,C,D1 12 20
20 C140217 Sư phạm Ngữ văn C,D1 12 20
21 C140218 Sư phạm Lịch sử C 12 20
22 C140219 Sư phạm Địa lí A,A1,C 12 20
23 C140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 12 20

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sài Gòn năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SGD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
185 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Sai Gon nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sài Gòn.