Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DDS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014.


Mã trường: DDS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 N Sư phạm âm nhạc C140221 10 45 Cao đẳng

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DDS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham – Dai Hoc Da Nang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng.