Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2013.


Mã trường: DDS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480201 (104) Công nghệ thông tin A, A1 18 19
2 D440102 (106) Vật lý học A, A1 13 26
3 D440112 (202) Hóa học (Chuyên ngành Phân tích môi trường) A 13 40
4 D440112 (203) Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) A 18 14
5 D440301 (204) Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) A 17 14
6 D140205 (500) Giáo dục chính trị C 14 26
7 D140205 (500) Giáo dục chính trị D1 13.5 0
8 D220330 (604) Văn học C 14.5 48
9 D310501 (610) Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) C 14 42
10 D220340 (608) Văn hóa học C 14 38
11 D760101 (611) Công tác xã hội C 14 20
12 D760101 (611) Công tác xã hội D1 13.5 0
13 D460112 (103) Toán ứng dụng A, A1 15.5 3

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham – Dai Hoc Da Nang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng.