Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2013.


Mã trường: DHS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140205 Giáo dục chính trị C 14 28
2 D140210 Sư phạm Tin học A, A1 13 64
3 D310403 Tâm lý học giáo dục C 14 20
4 D310403 Tâm lý học giáo dục D1 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham – Dai Hoc Hue nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế.