Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SPH gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2013.


Mã trường: SPH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140214 SPKT C.Nghiệp A,A1 16 120
2 D460101 Toán học A,A1 21.5 20
3 D760101 Công tác xã hội C,D1 16 30
4 D140205QP GD Quốc phòng - AN A,C 15 49
5 D550330 Văn học C,D1,2,3 20 20
6 D310201 SP Triết học A,B,C,D1,2,3 15 10
7 C510504 CĐ CN Thiết bị TH A,A1 10 60 Hệ Cao Đẳng
8 C510504 CĐ CN Thiết bị TH B 11 0 Hệ Cao Đẳng

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SPH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm Hà Nội.