Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SKH gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2013.


Mã trường: SKH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Hệ Đại học) A,A1 13 0
2 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Hệ Đại học) B,C 14 0
3 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Hệ Đại học) D 13.5 0
4 Toan nganh (CD) Toàn ngành (Hệ Cao đẳng) A,A1,D 10 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SKH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham Ky Thuat Hung Yen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên.